EMS technológia

Pri vedomom cvičení a športovaní sa informácie z mozgu odovzdávajú cez elektrické stimuly k svalovým motorickým centrám prostredníctvom nervových dráh. EMS technológia (electro-muscle-stimulation, t.j. elektrická svalová stimulácia) privádza elektrickú stimuláciu priamo do svalov, vplyvom čoho sa svaly sťahujú a uvoľňujú presne ako pri športovaní.

Technológia EMS existuje už dávno a zakladá sa na desiatkách rokov výskumnej a vývojovej práce. Aplikuje sa v zdravotníctve, kozmetike, či športovej rekreácii, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov a dopomáha k regenerácii a vývoju tkanív či prevencie vzniku trombózy.

Dejiny elektrickej stimulácie siahajú až do roku 1791, kedy Luigi Galvani začal so svojimi experimentami. Od tej doby dokázalo účinnosť tejto technológie mnoho výskumných vyšetrení, či lekárskych a športových výsledkov, dokonca je zaznamenaná na Ministerstve zdravotníctva na oddelení potravín a liekov (Food and Drug Administration) v Spojených štátov Amerických ako uznávaná terapeutická metóda.

Aj náš E-Fit prístroj využíva technológiu EMS, patrí do 5. generácie prístrojov E-Fit, ktorý slúži na stimuláciu celého tela, na cielené formovanie Vašej postavy, zníženie telesnej hmotnosti, redukciu tuku, naštartovanie lymfatického systému, tvarovanie a spevnenie svalstva, zníženie prejavov celulitídy, redukciu kĺbovej záťaže a mnohých iných priaznivých účinkov pre Vaše telo, zdravie a imunitu.

Tento prístroj sa skladá zo špeciálneho oblečenia, vybaveného 10-mi pármi elektród a moderného ovládacieho panela regulujúceho napätie a frekvenciu. Tieto špeciálne elektródy sa používajú aj pri lekárskych fyzioterapeutických liečeniach a oblečenie vyrobené z pohodlnej a vzdušnej látky Vám zabezpečí voľnejší pohyb a udržiava elektródy na potrebnej svalovej partii.