Výhody prístroja E-Fit

  • Prístroj EF-1280 má 12 nezávislých kanálov, ktoré zabezpečujú presné rozmiestnenie elektród na jednotlivých svalových skupinách, a pokrývajú takmer celé svalstvo tela.

  • Špeciálne tréningové šortky a vesta sú vyrobené zo vzdušného antibakteriálneho materiálu, ktorý zabezpečuje tie najvyššie hygienické štandardy a správnu pozíciu elektród.

  • Káble sa nachádzajú vo vnútri tréningovej vesty a šortiek, nebránia pohybu a vďaka pružným úchytom je ich nosenie pohodlné.

  • Tréningové oblečenie je vybavené desiatimi pármi elektród. Jeden pár elektród precvičí len jednu skupinu svalov, čím možno selektívne stimulovať vybrané svalové skupiny (naťahovače, ohýbače, priťahovače a odťahovače, ako napr. lýtkový sval, stehenné svaly, veľký sedací sval, hlboký chrbtový sval, horný chrbtový sval, brušné svalstvo, prsné svalstvo, biceps a triceps). Elektródy sú pripnuté na svaly pomocou dobre regulovateľných spôn.

  • Počas tréningu dochádza k postupnému zosilňovaniu impulzov, čo zabraňuje náhlemu nástupu elektrostimulácie.
  • Sila , hĺbka, frekvencia a čas impulzov je nastaviteľná, čím sa tréning môže viac prispôsobiť klientovi.

  • Dobu odpočinku medzi impulzmi je možné nastaviť podľa úrovne fyzickej kondície a frekvencie tréningov.

  • Vlny Duplex vyrobené technológiou SD dual znižujú asimiláciu svalov a nervov.

  • Špeciálne, unikátne elektródy FCPE rozdeľujú impulzy rovnomerne a pôsobia na celý povrch svalu.